تبلیغات

مزرعه خروس طلایی | مرغ و خروس زینتی , مرغ و خروس تزئینی, مرغ و خروس لهستانی

word-break:break-all;

مرغ و خروس زینتی - مزرعه پرورش خروس طلایی - بیماری آنفولانزا در مرغ و خروس

انفلانزا" یك بیماری ویروسی چند گونه ای  طیور در قسمت های مختلف جهان می باشد . این بیماری می تواند یك طیف از حالت بدون نشانه ، خفیف یا فوق حاد و كشنده را داشته باشد . آنفلانزای طیور می تواند با وقوعی كم در انسانها اتفاق بیافتد . و درجه ی اول برای كسانی كه درفعالیت های گوناگون صنعت طیور هستند مانند كارمندان، كسانی كه واكسیناسیون انجام می دهند ، كاركنان آزمایشگاه و بقیه افراد به عنوان یك مخاطره شغلی تلقی می شود . در بیش تر موارد ، شكل بالینی آن باتورم ملتحمه چشم و به ندرت عكس العمل های عمومی همراه است و برای تایید این بیماری باید ویروس جدا شود
طریقه ی انتقال:

پرندگان وحشی ، غذا و وسایل آلوده از ترشحات پرندگان عفونی ، انسان های حامل ، پرندگان دریایی و مرغان آبی مهاجر می توانند شامل مخازن اصلی برای ویروس آنفولانزای طیور باشند . 

علایم قبل از مرگ :
1- دوره ی كمون متفاوت است و از چند ساعت و تا حدود 7 روز می باشد . 
2- میزان درگیری و مرگ و میر می تواند د رموارد درگیر سویه ویروسی با قدرت بیماری زایی بالا به صددرصد نیز برسد .
3- افسردگی بارز ، بی اشتهایی و اسهال آبكی
4- سرفه ، عطسه ، رال ، ریزش اشك فراوان 
5- افت تولید تخم مرغ در تخم گذاری
6- پر خونی و تورم ملتحمه چشم و بعضی مواقع خونریزی آن 
7- تاج متورم و انتهای سیانوزه و سطح خونریزی شده ، ادم اطراف چشم و سر و گردن 
8- پرهای ژولیده و پوست قرمز تیره
9- وجود خون در كلوآك
10 – تعدادی از پرندگان ممكن است حتی بعد ار یك درگیری شدید با بیماری آن سپری كنند . 

علایم بعد از مرگ :

1- پرندگانی كه بافرم فوق حاد آنفولانزای طیور تلف می شوند ، ممكن است هیچ ضایعه معنی داری قابل رویت را نشان ندهند . 

2- كم آبی 

3- در درگیری ویروس آنفولانزا با بیماری زایی بالا ، اگزودای فیبرینی در كیسه های هوایی ، مجرای تخم (اویدوكت ) ، محوطه شكمی و كیسه های اطراف قلب وجود دارد .

4- پارگی و وزیكوله شدن تاج 

5- خون ریزی نقطه ای واكی موتیك (راه راه ) در چربی شكمی ، سطوح متنوع سروزی و موكوسی ، قلب ، چینه دان ، پیش معده و روده كوچك 

6- ادم سر با پرخونی و سیانوز تاج ها و سینوس ها 

7- پاها اغلب یك ظاهر ادماتوس با خون ریزی دارند ، رنگ قرمز پدیده ساق پاها باید مورد توجه قرار گیرد.
قضاوت :
لاشه های آلوده با آنفولانزای طیور در هر شكلی از آن باید معدوم شوند .

  • اخبار وب | تیم بلاگ | زیبا مد